Ředitelské volno

dne 26.10. 2018 

závažné technické důvody 


Den otevřených dveří


ZOOlympiáda ve školní družině

Ještě na jedno odpoledne se děti ze školní družiny vžívají do role různých druhů zvířat. Dnes totiž máme tradiční Zoolympiádu, kde si můžeme porovnat výsledky mezi sebou, ale především si porovnáme výsledky se zvířaty. A tak nyní hurá na to!

Čtěte více »


Festival ptactva si připomíná i školní družina

Festival ptactva má za cíl upozornit na ptačí migraci a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat. Tato akce připadá na první říjnový víkend. V ten čas se organizují v jednotlivých evropských zemích vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. Vždy jednou za několik let se koná Světový festival ptactva a do něho se zapojují i neevropské země. U nás se pořádá tato akce od roku 1993. I děti školní družiny si tento významný den připomínají.

Čtěte více »


100 let republiky – očima dětí

družina-n

V letošním roce 2018 si připomínáme 100 let republiky. Bylo to přesně 28. října 1918. Toto období nám velmi krásně přiblížil mim a moderátor v jedné osobě, pan Aleš Klačer, zvaný Klaun Ála. Jeho agentura AHOJKY připravuje především programy pro děti a mládež. Jeho nabídky jsme využili i my ve školní družině, abychom nám všem, ale především dětem, připomněli tuto dobu. Dobu našich prababiček a pradědečků.

Čtěte více »


Dopravní výchova v družině

družina-n

Tradiční akcí naší školní družiny již několik let je soutěž na znalosti z dopravní výchovy. Vždyť i my, i když nechceme, jsme účastníky silničního provozu. Mnozí z nás jsou cyklisti, někteří jezdí na koloběžce, či používají kolečkové brusle. Vždyť i člověk, který se pohybuje v provozu dopravy, je účastníkem silničního provozu.

Čtěte více »


Podzimní výlet do Saska

Logo kulaté malé

V pátek 19. října se skupina deváťáků, doplněná několika žáky osmých a sedmých ročníků, chystá na výlet do Německa. Zde by si měli prohlédnout skalní pevnost Kőnigstein a poté zamíří do Drážďan, kde bude hlavním předmětem zájmu Muzeum hygieny, ale určitě zbude čas i na prohlídku centra města.

Hlavní organizátorkou zájezdu je paní učitelka Petříková (tel. 737 437 825). Významnou pomocí pro uskutečnění této akce se stal příspěvek města Berouna ve výši deseti tisíc korun, který snížil finanční náročnost výletu.

Teď už jen všichni doufáme, že vyjde počasí a výlet přinese mnoho zážitků a poučení.


Zima už nám začala

družina-n

Asi se všichni divíte, že nám začala již zima. Ano, je to skutečnost, i když je ještě podzim v plném proudu a do období zimy, ještě mnoho zbývá. Ovšem dětem ze školní družiny už začala zima. A víte proč? My jsme totiž dnes již započali výuku se „Školou bruslení“.

Čtěte více »


Návštěva Pražského hradu

družina-n

I děti školní družiny se zajímají o minulost našeho státu a zúčastňují se různých významných akcí věnovaných 100. výročí vzniku naší republiky. Tentokrát měli štěstí ti, kteří se svou prací podílí na propagaci školy a školní družiny. Děti, které se svou poctivou a mravenčí prací prosadily na veřejnosti.

Čtěte více »


Den zvířátek si připomněly i děti školní družiny

družina-n

Ve čtvrtek 4. října si děti školní družiny připomněly svátek všech zvířátek Mezinárodní den zvířat. Je tomu přesně 792 let, kdy zemřel sv. František z Assissi. Tento mnich františkánského řádu zasvětil celý svůj život péči o nemocná a opuštěná zvířata. Proto byl tento den stanoven jako Mezinárodní den zvířat. Tento den nám připomíná, jak důležitou a neodmyslitelnou součástí jsou zvířata našeho světa. Počátek tradice se datuje do roku 1931, kdy byl založen ve Florencii jako úmluvu ekologů, kteří upozornili na situaci ohrožených zvířat. Tento svátek zvířátek se slaví v různých koutech světa.

Čtěte více »