Úřední hodiny o prázdninách

Logo kulaté malé

úterý  3. července 2018

úterý 10. července 2018

úterý  17. července 2018

                  úterý 21. srpna 2018

                  úterý 28. srpna 2018

             vždy od 9.00 do 11.00 hod.

Vedení školy spolu s celým pedagogickým sborem a ostatními zaměstnanci školy přeje všem žáků a jejich rodičům krásné léto plné pohody a sluníčka.

Těšíme se na všechny opět 3. září 2018.


Losování soutěže Scolarest „Jíme s Barvožroutem“

Scolarest_logo

Ze všech dětí, které se v loňském roce zúčastnily soutěže Scolarest „Jíme s Barvožroutem “ a poctivě vyplňovaly příslušná barevná kolečka na kartičkách, byl na konci školního roku vylosován šťastný výherce hlavní ceny žák 1. ročníku ze  ZŠ Beroun- Závodí. Gratulujeme.

Bc. Josef Hásek Oblastní manažer provozu


Deváťáci se loučí……

družina-n

Poslední hodiny odbijí a žáci devátých ročníků pomalu a jistě balí kufry. Uteklo to všechno jako voda. Není to tak dlouho, když jsme se narodili. Rodiče nás konejšili, snažili se, abychom pro život byli dobře připraveni. Nastal okamžik změny v našem životě. Nastoupili jsme do první třídy základní školy. Nové prostředí, nejsme tu sami, máme kamarády, musíme si zvyknout na to, že nemůžeme mít všechno sami pro sebe. Jsme kolektiv, který má před sebou 9 let základní školní docházku. Učili se písmenka, slabiky, skládali jsme slova, učili se postupně počítat a nakonec i psát. Rok byl velmi dlouhý, vlekl se pomalu, a my se nemohli dočkat konce školního roku a odpočinku o prázdninách. Další ročníky pak ubíhaly velmi rychle. A dnes nastal čas loučení. Ano, je to tak!

Čtěte více »


Les ve škole

družina-n

Les ve škole je dlouhodobý mezinárodní program pro školy, do kterého je zapojeno více než 300 škol z České republiky. Jinak je do projektu zapojeno více jak 7 300 škol z 26 zemí světa. Tento program funguje již 20 let. Motivuje nás všechny k tomu, abychom ještě více chodili ven a měli možnost se učit, zvídat a sledovat vše „o lese v lese“. Do tohoto programu je zapojena i celá naše školní družina, která se snaží plnit ideje programu již 6 let oficiálně a před tím již několik let. Vždyť les je pro nás nade vše.

Čtěte více »


Náš společný bublinkový den

Poslední den před závěrečným vysvědčením si děti z prvního stupně zpestřily „bublinkováním“.

Čtěte více »


Vzpomínka na Mistra Jana Husa

družina-n

Tradiční akcí v závěru školního roku se v Berouně stává vzpomínková akce na Mistra Jana Husa. I dnes 27. 6. 2018 se na Husově náměstí před sochou Jana Husa konala tato vzpomínková akce. I děti naší školní družiny se jí zúčastnily, neboť byla určena pro školní družiny a veřejnost.

Čtěte více »


Minuta pro Zemi

družina-n

Tato aktivita nemá nikdy ani vítěze ani poražené. Měla by se však stát samozřejmostí pro všechny, kteří chtějí pomoc naší přírodě. A věřte, že by se toho našlo mnoho. Tento projekt vzal za srdce již několik let i děti školní družiny, které si plně uvědomují, že je potřeba s naším životním prostředím něco dělat, že třeba přírodu milovat a starat se o ni. Vždyť i my jsme její součástí.

Čtěte více »


Jaro ožívá, je v cíli

družina-n

21. 6. skončilo velké pozorování poslů jara, kteří se k nám vrací ze svých zimovišť nejen z Evropy, ale i střední Asie a Afriky. Cílem mezinárodního projektu Jaro ožívá, je zvýšit zájem dětí o přírodu, ochranu stěhovavých druhů ptáků. Jde především o to, abychom dětem přiblížili ptačí migraci a aktivně se zapojili do činnosti na podporu ochrany ptáků a ostatních živočichů. Do tohoto projektu je zapojena i celá naše školní družina a to již několik let. Každým rokem se těšíme na přílet našich poslů jara a mezi jednotlivými skupinami i odděleními soutěžíme o to, kdo první uvidí jakého posla.

Čtěte více »


Konec školního roku se přibližuje a děti školní družiny sbírají úspěchy

družina-n

Ještě několik dnů chybí do závěru letošního školního roku. Děti školní družiny během celého roku ani trochu nezahálely. Jejich činnost byla pestrá, bohatá, mnohdy až vyčerpávající. O tom mohou své říci děti ze všech oddělení, které měly chuť soutěžit a zapojily se do plnění Odznaku všestrannosti. Plnili jsme v rámci této části projektu devět disciplín a k tomu jednu ze tří volitelných. Znamená to, že jsme splnili deset disciplín.

Čtěte více »


Pěvecký sbor KECKY se loučí se školním rokem

družina-n

Vyvrcholením celoroční činnosti pěveckého sboru KECKY bylo uspořádání pěveckého vystoupení toho sboru dnes pro rodiče a jejich přátele. Hezká tradice, která seznamuje širokou veřejnost s tím, co se děti během školního roku naučily.

Čtěte více »


Vyhodnocení Týdne míčových her spojený se zápasem ve vybíjené

družina-n

Minulý týden skončil „Týden míčových her“. Dnes nás již čeká pouze vyhodnocení a s tím i velký zápas dětí školní družiny proti školnímu klubu.

Čtěte více »