Úprava rozvrhu – 9. ročník

Ve čtvrtek 13. června 2019

z klimatických důvodů (vysoké teploty)

odpadá odpolední vyučování 9. ročníku

(výuka do 13,30 hod)


Ředitelské volno

Ředitelské volno

od 26. 6. 2019 do 28. 6. 2019

Čtěte více »


Informační schůzky rodičů

19. června 2019

Informační schůzky

rodičů žáků budoucího 1.ročníku 

                od 16.00 hodin  v učebně 1. třídy

                  rodičů žáků budoucího 2.ročníku 

                 od 16.15 hodin  v učebně třídy 3.B

                 rodičů žáků budoucího 6.ročníku 

                 od 16.30 hodin  v tělocvičně školy


Ukončení šk. roku – 9. ročník


Den Bezpečí probíhal po celý den

Více než deset let se v měsíci červnu schází děti, studenti a široká veřejnost na akci, kterou je Den Bezpečí. V letošním roce akce proběhla v pátek 14. 6. 2019 v kempu Na hrázi u řeky Berounky. V dopoledních hodinách se zde schází mnoho lidí a tak děti školní družiny tuto akci již tradičně navštěvují odpoledne, kde si to užívají, neboť je zde volněji.

Čtěte více »


Koncert mladých flétnistů školní družiny

Konec školního roku se čím dál tím více blíží do svého cíle a s ním i činnost nejen školní družiny, ale i jednotlivých kroužků. Některé kroužky se snaží předvést své umění rodičům či prarodičům. Stalo se tradicí, že právě kroužek mladých flétnistů, který pracuje pod vedením vychovatelky Miroslavy Pacákové, své umění dnes předvedl.

Čtěte více »


Konec Týdne čtení dětem i ve školní družině

Již naposledy v tomto týdnu se schází děti školní družiny, aby ukončily 9. Týden čtení dětem v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Dnes jsme se opět věnovali soutěžím, ve kterých jsme si změřili síly v kolektivu jednotlivých skupin. Čtěte více »


Další den projektu Celé Česko čte dětem

Již čtvrtý den 9. Týdne čtení dětem se konal ve školní družině. Tentokrát šlo o jinou činnost než dosud. Všechna oddělení naší školní družiny si změřila síly ve svých vědomostech. V jakých? Přeci v literární výchově. Ještě než jsme přistoupili k soutěžnímu odpoledni, čekalo na nás milé překvapení. Obdrželi jsme diplomy a odměny za výtvarnou soutěž „Korunovační klenoty na dosah“. Diplom obdrželi: Vašek Tejkl, Julie Dušilová a Kateřina Ptáčková. Julča a Kačka k diplomu obdržela pozvání na výstavu těchto korunovačních klenot na zámek Kozel u Plzně. Čtěte více »


Celé Česko čte dětem

3. B se účastnila další části úžasné akce Celé Česko čte dětem. V pondělí v Plzni a dnes v dětském oddělení berounské knihovny. Čtěte více »


Děti školní družiny přivítaly mezi sebou paní starostku

Třetí den 9. Týdne čteme dětem, v rámci projektu Celé Česko čte dětem je tady. Právě dnes děti školní družiny mezi sebou přivítaly paní starostku Soňu Chalupovou. Ta velice ráda přijala naše pozvání na tuto akci a my jsme velmi rádi, že i ona si našla cestičku právě k nám do školní družiny. Všichni jsme zvědaví, co ona jako dítě ráda četla, jaké knihy se jí líbily a hlavně, co nám asi přečte. Čtěte více »