Úřední hodiny o prázdninách

od úterý  27. srpna do pátku 30. srpna  2019

     vždy od 9.00 do 14.00 hod.

Vedení školy spolu s celým pedagogickým sborem   a ostatními zaměstnanci školy přeje všem krásné léto                          plné pohody a sluníčka.

                   Těšíme se na všechny opět 2. září 2019.


Letní procházka na rozhlednu Děd

28. 6., pátek. Na školách končí školní rok rozdáním vysvědčení, ale my, ze školní družiny si již užíváme volno a po třetí v tomto týdnu vyrážíme na výlet. Tentokrát na rozhlednu Děd.

Čtěte více »


Po Stezce sv. Ludmily

Stezka je v celé své délce z Berouna až do Srbska dlouhá asi 7 km a byla otevřena již před dvěma roky. Obec Tetín má od otevření vedle naučné stezky Tetínské vyhlídky další stezku, která je zasvěcena svaté Ludmile. A tak děti školní družiny vyráží po Stezce svaté Ludmily na pěší výlet v době ředitelského volna.

Čtěte více »


Do lesoparku Knihov s knihou

Zdické údolí je východně uzavřeno vrcholem Knihov. Z levé strany jej obchází státní silnice, v dřívější době císařská cesta na Prahu, zprava pak dálnice a řeka Litavka. Vrch Knihov má bohatou historii a dlouhou dobu byl bez zalesnění jako většina zdejších kopců. Dnes, bychom tuto lokalitu vůbec nepoznali. Ze závažných technických důvodů nám bylo uděleno ředitelské volno v termínu 26. 6. – 28. 6. 2019. A tak ke svému provozu využila školní družina možnost uskutečnit krásný výlet, sice ve velmi teplém počasí, do lesoparku Knihov ve Zdicích.

Čtěte více »


Ohlédnutí za naší prací

Konec školního roku ve škole znamená zhodnocení naší práce známkami a vysvědčením. Ve školní družině nic takového neexistuje, ale každé oddělení se ohlíží za svojí prací a zamýšlí se nad tím, co se nám podařilo a co bude ještě třeba dopilovat. Čtěte více »


Jeden den míčových her

Tento týden měl být ve znamení míčových her dětí školní družiny. Tato sportovní akce je již tradiční u nás několik let. Vzhledem k velmi teplému počasí, se celý týden míčové hry nekonaly. Přesto nám vyšel pátek, 21. 6., kdy se počasí po večerní bouřce trochu zchladilo, a my mohli jít hrát.

Čtěte více »


Sliby se mají plnit

Sliby se mají plnit nejen o Vánocích. Toho si jsou děti naší školní družiny dobře vědomy. Proto také dnes se vydala delegace dětí z jednotlivých oddělení, aby v knihovně Beroun paní Zajícové a paní ředitelce předaly slíbené výtvarné práce. Obrázky „Naschválníčků“, které po besedě a četbě děti namalovaly.

Čtěte více »


Skřítkové Naschválničci prošli školní družinu

9. týden čtení dětem jsme ve školní družině zahájili v pondělí 3. 6. 2019. V ten den k nám zavítala knihovnice, paní Alena Zajícová. Její povídání i čtení byl směrováno k Františku Nepilovi, neboť je rodák z nedaleké obce Hýskov. Ovšem více méně jsme se zaměřili na jeho velice známou knihu Naschválníčci. Kdopak by neznal knihu, kdopak by neznal skřítky „Naschválníčky,“ které si z nás dělají legraci a provádí všelijaké naschvály. A to jsme ještě nevěděli, že skřítkové mají také svůj veliký svátek. Vždyť 30. květen je vyhlášen Mezinárodním dnem skřítků.

Čtěte více »


Další ocenění naší práce ve školní družině

K činnosti naší školní družiny patří i literární výchova. V každém oddělení probíhá vcelku jinak. Malé děti v 1., 3. a 4. oddělení si skoro každý den něco přečtou z různých knih. Většinou jsou knihy pohádkové. Starší děti se zaměřují trochu na jinou činnost literární výchovy, ty zase v knihách hledají různé nové informace.

Čtěte více »


Prázdniny na dosah

Prázdniny se mílovými kroky blíží do svého startu. Za nedlouho dostaneme vysvědčení a pak hurá! Dva měsíce prázdnin. Odpočinek, pohoda a klídek. Ale než opravdu prázdniny začnou, než děti dostanou vysvědčení, musí se vyhodnotit i činnost zájmových kroužků, činnost školní družiny, ale i jednotlivých oddělení. Čtěte více »